จัดการข้อมูลร้านค้า

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนแอปฯถุงเงิน
กรณีลืมเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนแอปฯถุงเงิน
กรุณาติดต่อ 02-111-1122 หรือสาขาธนาคารกรุงไทย